Tammer Outlet -KLUBI

Tammer Outlet -klubin rekisteriseloste ja tietosuojaperiaatteet

Tämä asiakirja määrittää Tammer Outletin asiakkaille suunnatun Tammer Outlet -klubin tietosuojakäytäntöjä henkilötietolain (523/1999) 10 § mukaisesti, että myös tätä laajemmin yleisenä tietosuojaperiaatteen lausuntona.

 

Versio, laatijan ja tarkastajan tiedot sekä voimassaolo

esiversio 2016093000

Laatija: Kyuu Eturautti
Tarkastaja: –

voimassa alkaen: 1.10.2016

 

Rekisterinpitäjän tiedot

Tammer-Tukku oy
Viinikankatu 36
33800 Tampere

puh 03 2521 111
sähköposti myymala@tammeroutlet.fi

Tietosuoja-asioista vastaa tietoturvapäällikkö Kyuu Eturautti.

Tammer Outlet on Tammer-Tukku oy:n aputoiminimi.

 

Rekisterin nimi ja tarkoitus

Tammer Outlet -klubin asiakastietokanta. Järjestelmää käytetään tarjousten ja muiden asiakasviestien toimittamiseen klubin jäsenille.

 

Tietosisältö ja tietolähteet

Tietosisältö käsittää matkapuhelinnumeron, liittymisajan sekä tiedon klubialennuksen käyttökerroista.

Käyttökertojen yhteydessä kirjataan vain matkapuhelinnumero ja aikatieto, ei tarkkoja ostorivejä. Aikataulusyistä kirjausta ei välttämättä tehdä joka käyttökerralla.

Tiedot perustuvat asiakkaiden itse ilmoittamiin tietoihin sekä asiakaskäyntien kirjaamiseen, eikä niitä kerätä tai varmisteta kolmansilta osapuolilta.

 

Tietojen käsittelyn suojaus ja käsittelyn periaatteet

Tietoja käsitellään Tammer-Tukku oy:n lisäksi SN4 International Oy:n järjestelmissä, jotka sijaitsevat Suomessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan SN4:n tietojen käytön ja suojauksen periaatteita.

 

Tietojen käyttö, säilytysaika, tilastointi ja tietojen siirto

Tietoja käytetään Tammer Outlet -klubitarjousten, -tiedotteiden ja muun asiakasviestinnän lähettämiseen. Viestejä lähetetään korkeintaan 4 kpl kalenterikuukaudessa. Kaikki viestintä lähetetään suoraan Tammer-Tukku oy:n henkilökunnan toimesta.

Tietoja säilytetään toistaiseksi, kunnes asiakas pyytää tietojensa poistoa.

Tietoja voidaan käyttää Tammer-Tukun toimesta tilastointiin, jonka tuloksessa asiakkaita ei voi yksilöidä.

Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle, eikä myöskään Suomessa sijaitseville EU:n ulkopuolisen yrityksen omistamille järjestelmille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ainoastaan asianomaiset luvat omaavalle viranomaiselle.

 

Muutoksenteko

Mahdolliset muutokset tähän asiakirjaan siltä osin, miten ne vaikuttavat kuluttajan asemaan tai heidän tietojen käsittelyyn, koskevat vain muutoksen jälkeen tehtyjä yhteydenottoja. Muutokset eivät astu voimaan takautuvasti.

Muutoksia, jotka eivät vaikuta kuluttajien asemaan tai heidän tietojen käsittelyyn, voidaan tehdä myös takautuvasti. Tällaisiksi muutoksiksi lasketaan esimerkiksi Tammer-Tukun yhteystietojen muutokset.

Muut takautuvasti vaikuttavat muutokset, tai muut muutokset tämän asiakirjan periaatteeisiin tietojen säilytyksen osalta ovat mahdollisia vain tapauksissa, joissa Suomen lainsäädäntö yksiselitteisesti niin edellyttää.

 

Palaute ja ristiriitatilanteet

Otamme mieluusti vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia kuluttajapalveluumme, henkilötietojen käsittelyperiaatteidemme tai tämän asiakirjan osalta.

Mahdolliset ristiriitatilanteet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa.